• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Z kart historii

Publiczne Gimnazjum w Kościerzycach jest kontynuacją ponad sześćdziesięcioletniej tradycji szkoły. Po zakończeniu II wojny światowej pierwszym budynkiem szkolnym był obiekt w Kościerzycach pod numerem 61. Młodzież uczyła się tam w latach 1945 - 1961. W styczniu 1961 r. uczniowie przenieśli się już do nowego obiektu pod numerem 31. Szkoła przez lata przechodziła różne reorganizacje i zmiany systemu. 6 maja 1977 r. w placówce odbyła się uroczystość nadania imienia oraz przekazania sztandaru. Zbiorcza Szkoła Gminna w Kościerzycach wybrała jako patrona wielkiego Polaka – Tadeusza Kościuszkę. 1 IX 1999 r. Rada Gminy w Lubszy uchwałą nr V/30/99 z dnia 27 lutego 1999 r. powołała, zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji, Publiczne Gimnazjum dla absolwentów szkół podstawowych z Gminy Lubsza. Od 1 września 1999 r. do końca czerwca 2001 r. bazą dla gimnazjum, podobnie zresztą  jak dla szkoły podstawowej, był budynek w Kościerzycach pod numerem 31. Dopiero od 1 września 2001 r. gimnazjum w Kościerzycach funkcjonuje samodzielnie, a uczniowie szkoły podstawowej przenieśli się do pięknie wyremontowanego obiektu w Czepielowicach.

Decyzja o tym, że gimnazjum będzie kontynuować wspaniałe tradycje kościerzyckiej szkoły, została sformalizowana podczas pięknej uroczystości sześćdziesięciolecia placówki, która odbyła się z inicjatywy pierwszego dyrektora gimnazjum – mgr Wandy Sulikowskiej w dniu 14 października 2005 r. Decyzja dojrzewała przez pewien czas, ale wspólna deklaracja: Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców została podpisana jednomyślnie.
W imieniu rodziców deklarację podpisała Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Elżbieta Nalewaj, uczniów reprezentowała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Katarzyna Michalak, a w imieniu pracowników gimnazjum deklarację podpisał Dyrektor Szkoły – mgr Roman Czechowski. Uczniowie wyznaczyli sobie, na kolejne miesiące, szereg zadań w ramach kampanii „Nasz bohater”, aby perfekcyjnie przygotować się do uroczystości nadania imienia.

5 marca 2007 r. został złożony do Rady Gminy w Lubszy wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania naszemu gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki. Uroczystość wyznaczono na dzień 24 marca 2007 r.

Od samego początku celem gimnazjum jest, aby nasza szkoła była najlepsza, w której nie ma porażek i którą wszyscy uczniowie kończą, ze świadomością, jaki mają talent, jakie zdolności, jaki typ inteligencji, dzięki którym mogą stać się kimkolwiek zechcą.

Od 1 września 1999 r. do dnia dzisiejszego nasze gimnazjum ukończyło 523 uczniów. Ogromna większość z nich podjęła dalszą naukę w szkołach średnich z maturą, a wielu studiuje na wyższych uczelniach. Od samego początku do dnia dzisiejszego w gimnazjum pracowało 36 nauczycieli. Aktualnie pracuje ich 20 – wszyscy z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. Z mojego punktu widzenia paletę mocnych stron gimnazjum należy rozpocząć właśnie od wspaniałego klimatu i stabilnej, kreatywnej społeczności nauczycielskiej. Co udało nam się już zrobić, aby osiągnąć cel opisany wizją szkoły?

Jesteśmy przekonani, że szkoła nasza jest bezpieczna, poszukująca i otwarta dla całej lokalnej społeczności. Możemy pochwalić się szkolnym teatrem „Konwikt”, klubami: ekologicznym, turystyki kolarskiej, europejskim, dziennikarskim oraz porady rówieśniczej. Od 2003 r. funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy z kilkoma sekcjami. Wizytówką szkoły są z pewnością Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie, które organizujemy rokrocznie dla ponad 300 uczniów z kilku powiatów. Od 1 września 2008 r. Igrzyska przyjęły inną formę organizacyjną.

 Osobiście jestem niezwykle dumny z pracy Samorządu Uczniowskiego, który naprawdę decyduje o bardzo wielu sprawach szkolnych. Całe nasze wychowanie oparliśmy na triadzie: odpowiedzialność, samorządność, działanie. Tak więc doskonale wiemy, że sukces nie zależy od tego, jak wieje wiatr, lecz jak się postawi żagle.

Każdy rozwój ma wtedy sens, jeżeli przebiega w sposób zrównoważony. Staramy się o tym pamiętać na co dzień. Dlatego też każde działanie jest skierowane tylko i wyłącznie na harmonijny rozwój ucznia. Systematycznie poprawiamy bazę dydaktyczną szkoły, aby pracować z uczniami metodami aktywnymi i nowoczesnymi. Bierzemy cyklicznie udział w różnych konkursach, przeglądach, festiwalach. Wychodzimy bowiem z założenia, że zdrowe współzawodnictwo będzie w przyszłości przynosić obfite owoce. Niektóre już zbieramy. Nasza uczennica Mirella Wolf startowała w finałach powiatowych i wojewódzkich z wiedzy o PCK, wygrywając je, a w 2006 r. doszła nawet do finału ogólnopolskiego, zajmując IV miejsce. „Konwikt” wygrał w  2005 r. Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej Szkół w Grodkowie w kategorii „teatr”. Mieliśmy także wojewódzkich finalistów konkursów przedmiotowych: Łukasz Krzykowski – informatyka (III miejsce 2003 r.), Martyna Owsiak – język polski (2004 r.), Mirella Wolf, Bogusława Michalak – geografia (2006 r.).

Powodem do dumy jest niewątpliwie udział w ogólnopolskich projektach: „Szkoła marzeń”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła na Tak”. Pięknie rozwijają się: Klub Porady Rówieśniczej i Klub Dziennikarski. Od grudnia 2006 r. szkolni dziennikarze redagują gazetę o gminnym zasięgu. Klub, dzięki udziałowi w projekcie edukacyjnym, zyskał w szkole siedzibę z nowoczesnym wyposażeniem: maszyna do drukowania gazety, komputer z drukarką, 4 cyfrowe aparaty fotograficzne. Niezwykle cenne dla uczniów są warsztaty z dziennikarzami.

Klub Porady Rówieśniczej tworzą uczniowie, których wybrali koledzy. Systematycznie pracują, pod kierunkiem psychologów, nad zagadnieniami profilaktyki rówieśniczej. Ich praca już jest w szkole widoczna, a z czasem przyniesie z pewnością wiele satysfakcji i pożytku.

W roku 2003 projekt złożony przez Panią mgr Monikę Wodiany uzyskał najwyższe uznanie w województwie i za kwotę około 8 000,00 zł mogliśmy zorganizować Szkolny Ośrodek Kariery. Młodzież może więc planować swoją przyszłość edukacyjną i zawodową w sposób metodyczny i profesjonalny.   

Uczniowski Klub Sportowy powstał w 2003 r. z inicjatywy Pana Sławomira Bruskiego. Członkami klubu są nasi uczniowie oraz absolwenci. Prowadzimy sekcje o charakterze współzawodnictwa sportowego oraz sekcje rekreacyjne. Systematycznie ćwiczymy na szkolnych boiskach, w sali gimnastycznej i siłowni. Korzystamy także z uprzejmości dyrektora PSP w Czepielowicach, ćwicząc w czepielowickiej sali gimnastycznej. Od lat organizujemy zimowe i wakacyjne biwaki dla wszystkich chętnych. Mamy w dorobku organizację wielu otwartych turniejów: halowej piłki nożnej, piłki ręcznej i piłki siatkowej. Dużym powodzeniem u uczniów cieszą się szkolne ligi: siatkówki i tenisa stołowego. 

Cały rok szkolny 2005/2006 to realizacja wielu ciekawych i atrakcyjnych zadań w ramach projektu „Szkoła Marzeń”, a 2007/2008 – „Szkoła na Tak”.Uczniowie korzystają także z Internetowego centrum informacji multimedialnej.

Od wielu lat prowadzimy koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów nauczania. Staramy się, aby w szkole wszyscy uczniowie mieli swoje miejsce. Stąd udział naszych uczniów w konkursach, przeglądach i festiwalach. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce proponujemy zespoły   i klasy wyrównawcze oraz konsultacje przedmiotowe.

Chcemy się rozwijać harmonijnie i dynamicznie we wszystkich obszarach. Podążamy w kierunku unowocześniania bazy oraz metod i form nauczania. Doskonalimy się w organizacji i zarządzaniu. Będziemy jeszcze bardziej otwierać szkolne wrota na całą lokalną społeczność. Musimy izby lekcyjne zamienić na gabinety i laboratoria. Szkole na pewno potrzebna jest nowoczesna sala gimnastyczna z zapleczem. Marzymy także o pięknej auli i kompleksie boisk sportowych.

Niezmiernie dużo czasu poświęcać będziemy na doskonalenie nauczycieli i ich zawodowy rozwój. Będziemy od siebie wymagać nawet wtedy, gdyby inni od nas nie wymagali. Na co dzień będziemy kreować pedagogiczną zasadę, wychowywać to znaczy kochać i wymagać.

    Dochodzenie szkoły do nowoczesności jest procesem długotrwałym. Potrzebne do tego jest zaangażowanie i współdziałanie wszystkich, którym zależy na wysokiej jakości edukacji. Mamy duży potencjał i wiele kreatywności, a postawa młodzieży już zaczyna świadczyć o słuszności naszych działań. Jestem głęboko przekonany, że absolwent Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach to naprawdę ktoś niepowtarzalny!

 Roman Czechowski - Dyrektor

 

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

KONTAKT

Dyrektor Gimnazjum:
Roman Czechowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat szkoły:
Krystyna Stadnik
tel.: 77 412 68 28;
fax: 77 412 05 62
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Oławie
61 9585 0007 0010 0050 0890 0001

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej