• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Współzawodnictwo

Współzawodnictwo, jeżeli oparte jest na zdrowych, czytelnych zasadach z całą pewnością może przyczynić się do systematycznego podnoszenia jakości pracy szkoły. Każdy ma potrzebę wykazania się, chodzi tylko o to, aby stworzyć taki system, który da możliwości i wyzwoli śpiącą często, uczniowską aktywność. W naszym gimnazjum przywiązujemy do tego ogromną wagę stąd przedstawiony poniżej regulamin.

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SZKOLNEGO

 NAGRODA WÓJTA GMINY:

- „Absolwent – Prymus” – nagroda finansowa, statuetka, dyplom

  do nagrody typuje Rada Pedagogiczna biorąc pod uwagę:

 1) Średnią ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum – co najmniej 5,20 (od roku szkolnego 2008/2009).

2) Jeżeli jest spełniony warunek pierwszy, wówczas decyduje - suma wyników egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza) i średniej ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum (z przecinkiem przesuniętym o jedno miejsce w prawo).

3)  Jeżeli suma wyników jest jednakowa o zwycięstwie decyduje suma średnich ocen na koniec I, II i III klasy.

4) Jeżeli liczba punktów jest nadal jednakowa tytuł otrzymuje uczeń z większą liczbą punktów we współzawodnictwie na najbardziej wszechstronnego ucznia.

 - „Za osiągnięcia naukowe i sportowe” – nagroda rzeczowa, dyplom

 do nagrody typuje Rada Pedagogiczna biorąc pod uwagę:

 1) I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 NAGRODA DYREKTORA GIMNAZJUM

-„Absolwent Roku”- statuetka, nagroda rzeczowa lub książkowa, dyplom

 do nagrody typuje wychowawca klasy III

1)      Nagrodę otrzymuje uczeń, który uzyska najwyższą sumę średnich ocen na koniec klas: I, II, III.

2)      Jeżeli suma średnich jest jednakowa o tytule decyduje suma ocen zachowania na koniec klas: I, II, III (ocena wzorowa – 5 pkt, bdb – 4 pkt. itd.)

NAGRODY RADY PEDAGOGICZNEJ

 - „Uczeń z najwyższą średnią na świadectwie ukończenia gimnazjum” – statuetka, nagroda rzeczowa lub książkowa, dyplom

do nagrody typuje wychowawca klasy III

1)      Nagrodę otrzymuje uczeń, który uzyska najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2)      Przy jednakowej średniej o tytule decyduje w kolejności: większa liczba ocen celujących, bardzo dobrych.

3) Jeżeli liczba punktów jest nadal jednakowa tytuł otrzymuje uczeń z większą liczbą punktów we współzawodnictwie na najbardziej wszechstronnego ucznia.

- „Najbardziej wszechstronny uczeń”statuetka, nagroda rzeczowa, dyplom

 do nagrody typuje opiekun Samorządu Uczniowskiego

 Na podstawie przyznanych punktów zgodnie z regulaminem współzawodnictwa

- „Najlepszy sportowiec szkoły” – puchar, nagroda rzeczowa, dyplom

 do nagrody typuje przewodniczący nauczycieli wychowania fizycznego

Na podstawie przyznanych punktów zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego

- „Ambitny uczeń” – statuetka, nagroda rzeczowa, dyplom

 do nagrody typuje Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym

Nagrodę otrzymuje uczeń, który zrobił w roku szkolnym największe postępy w stosunku do roku poprzedniego.

NAGRODA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 - „Uczeń - Przyjaciel” – statuetka, nagroda rzeczowa lub książkowa, dyplom

 do nagrody typuje Rada Samorządu Uczniowskiego

 Nagrodę otrzymuje uczeń, który uzyska pozytywną opinię Rady Pedagogicznej. Głosowanie jawne – decyduje zwykła większość głosów.

  INNE NAGRODY

 - Świadectwo z wyróżnieniem: średnia ocen na koniec roku co najmniej 4,75  i bdb lub wzorowe zachowanie – nagroda książkowa i stypendium naukowe (zgodnie z regulaminem).

 

mgr Roman Czechowski

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

KONTAKT

Dyrektor Gimnazjum:
Roman Czechowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat szkoły:
Krystyna Stadnik
tel.: 77 412 68 28;
fax: 77 412 05 62
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Oławie
61 9585 0007 0010 0050 0890 0001

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej