• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszam na konferencję szkoleniową dla nauczycieli (szczególnie katechetów) o wyzwaniach stawianych dzisiaj przez młodzież obecną w świecie 2.0 wraz ze świadectwem pracy w sieci na rzecz promowania uniwersalnych wartości i wychowania, połączoną z projekcją filmu pt. „WSZYSTKO O CZŁOWIEKU”.

Czytaj więcej...

Zajęcia fakultatywne z wf do wyboru

Szanowni Państwo, drogi  uczniu!

Zgodnie z zapisami zawartymi  w podstawie programowej każdy uczeń gimnazjum ma obowiązkowo 4 godz. zajęć wychowania fizycznego w jednym roku szkolnym. Dwie godziny są realizowane w formie zajęć lekcyjnych, a dwie w formie zajęć fakultatywnych do wyboru. Zajęcia lekcyjne będą oceniane zgodnie z zasadami oceniania, a zajęcia do wyboru poprzez aktywny udział na zajęciach wg zasady:

  •  100% - 90% - ocena bardzo dobra (5);
  •  89% - 70% - ocena dobra (4);
  •  69% - 50% - ocena dostateczna (3);
  •  49% - 30% - ocena dopuszczająca (2);
  •  29% - 0% - ocena niedostateczna (1).

Czytaj więcej...

Ważne przed roczną klasyfikacją

Przypominam, że śródroczną ocenę niedostateczną każdy uczeń musi na warunkach uzgodnionych z nauczycielem poprawić do egzaminów gimnazjalnych. Jeżeli tego nie uczyni wówczas otrzyma ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Wprowadzamy dni galowe

Kochani, zgodnie z ustaleniami z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, wprowadzam od drugiego półrocza roku szkolnego 2012/2013 dzień galowy w naszym gimnazjum.

Szczegółowy harmonogram dni galowych na tablicy ogłoszeń.

Czytaj więcej...

Harmonogram dni galowych

Rok szkolny 2012/2013

  28 II 2013 r. /czwartek/

27 III 2013 r. /środa/

Czytaj więcej...

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

KONTAKT

Dyrektor Gimnazjum:
Roman Czechowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat szkoły:
Krystyna Stadnik
tel.: 77 412 68 28;
fax: 77 412 05 62
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Oławie
61 9585 0007 0010 0050 0890 0001

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej